ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Φ

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Δόμησης, από τον αρχικό έλεγχο οικοδομησιμότητας έως την τελική έκδοση της άδειας.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδείας λειτουργείας οποιαδήποτε δραστηριότητας χρειάζεται άδεια λειτουργίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου για το ακίνητό σας, διαμέρισμα ή οικόπεδο, οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, είναι απαραίτητη για την πώληση ή μεταβίβαση του ακινήτου.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών μας βοηθάει να προτείνουμε την οικονομικότερη δυνατή λύση για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών βάσει της εκάστοτε νομοθεσίας ελαχιστοποιώντας το προς πληρωμή πρόστιμο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Εκδίδουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για ενοικίαση, πώληση ή μεταβίβαση ακινήτου. Η έκδοση γίνεται αυθημερόν ύστερα από αυτοψία του χώρου.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΣΑ ’87

Πλήρη αποτύπωση κάθε γεωτεμαχίου ή οικοπέδου. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, αποτυπώνεται κάθε έκταση με ακρίβεια και ορθότητα. Σύγχρονος τοπογραφικός εξοπλισμός γεωδαιτικών δεκτών GPS υψηλής ακρίβειας και πιστότητας για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’87).

ΧΑΡΑΞΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

  • Χαράξεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων
  • Οριοθετήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων
  • Ελενχος ορίων ιδιοκτησίας

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΛΕΝΧΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΔΙΩΡΘΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ